Geometric demonstration tray & cards

The set consists of geometric demonstration tray and cards

 

ถาดตัวอย่างเรขาคณิต
ถาดตัวอย่างบรรจุแผ่นไม้รูปเรขาฯหลัก 3แบบคือ วงกลม สามเหลี่ยม และสี่เหลี่ยม และแผ่นไม้เปล่าอีก 3แผ่น

 

แผ่นรูปเรขาคณิต สำหรับถาดตัวอย่าง
แผ่นกระดาษ 9แผ่น แสดงรูป วงกลม สี่เหลี่ยม และสามเหลี่ยมตามอุปกรณ์ถาดตัวอย่ำง แต่ละรูปมี 3แบบ คือลงสีทึบ ลงเส้นขอบทึบ และลงเส้นขอบบาง

 

 

Geometric demonstration tray & cards

฿2,490.00Price