Stamp game

Stamp game

฿1,850.00Price

เกมส์แสตมป์ (เบี้ยอากร)
กล่องไม้มี 6ช่องใส่แผ่นไม้ตัวเลข 1,10,100และ1000ซึ่งจะมีสีแดง เขียวและน้ำเงิน นอกจากนั้นยังมีหุ่นไม้จิ๋วและตัวนับอีกด้วย